Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka
Odsek za račnarstvo i automatiku
Katedra za računarske nauke i informatiku
Odsek za racunarstvo i automatiku

Katedra RNI > Osnovne studije > 02 ESE2 503 Objektno programiranje

Objektno programiranje

Opis


Nastava se izvodi(/la) u sledecim školskim godinama: 2008/2009| 2007/2008|

Školska godina: 2007/2008
Sadržaj / struktura predmeta:
 • Uvod (domen problema, model, implementacija)
 • Osnovni pojmovi i termini
 • Apstrakcija i skrivanje informacija
 • Implementacija klase
 • Klasifikovanje operacija
 • Konstruktori i destruktori
 • Pojam i vrste polimorfizma
 • Preklapanje operatora
 • Agregacija
 • Asocijacija
 • Nasleđivanje
 • Veze zavisnosti
 • Generičke klase
 • Rukovanje izuzecima
Napomena: gornje tačke su bazirane na programskim jezicima C++ i Java

Nastavnici
dr Dušan Malbaški malbaskiuns.ns.ac.yu
Asistenti
Miroslav Zarić miroslavzaricuns.ns.ac.yu
Aleksandar Kupusinac sasakuns.ns.ac.yu
Stevan Bogdanovic ctebauns.ns.ac.yu

Raspored časova

PREDAVANJA      
sve grupe sreda A1, 07:15 - 09:00 Prof. dr Dušan Malbaški
sve grupe petak A1, 08:15 - 10:00 Prof. dr Dušan Malbaški
 
VEŽBE      
grupe: 21,22,23,24 ponedeljak TMD-18, 07:00 - 10:15 Zarić mr Miroslav, Vasiljević Petar
grupe: 8,18,19,20 ponedeljak TMD-18, 14:15 - 17:30 Kupusinac Aleksandar, Bogdanović Stevan
grupe: 1,2,3,4 utorak i četvrtak TMD-18, 07:00 - 08:30 Zarić mr Miroslav, Vasiljević Petar
grupe: 9,10,11,12 utorak i četvrtak TMD-18, 08:45 - 10:15 Zarić mr Miroslav, Vasiljević Petar
grupe: 13,14,15,16 utorak i četvrtak TMD-18, 10:30 - 12:00 Kupusinac Aleksandar, Bogdanović Stevan
grupe: 5,6,7,17 utorak i četvrtak TMD-18, 12:15 - 13:45 Kupusinac Aleksandar, Bogdanović Stevan

Nastavni materijali
 

Konsultacije
Zarić mr Miroslav
Kupusinac Aleksandar: TMD-9B ponedeljak 17:30 i utorak u 09:30
Petar Vasiljević
Stevan Bogdanović: TMD-9B ponedeljak u 11.00

Obavestenja studentima
Rezultati pismenog održanog 04.07.2008.:
e9996 Starovlah Dušan - 70 poena; e11154 Milošević Petar - 55 poena; e11335 Ilić Slavko - 55 poena
Radovi se mogu pogledati u subotu, 05.07.2008. od 16:30 do 17:00 u kancelariji TMD 16b
Drugi deo ispita biće održan u ponedeljak 07.07.2008. u sali 312, sa početkom u 08:00 sati.

Ocene
Broj indeksa (E xxxxx)
Lozinka
Prijava